Om Initiativet

MOT UTANFÖRSKAP
OCH FÖR INTEGRATION

Verksamheten startade september 2016 och i dagsläget deltar 500 barn varje vecka.

OV Handboll och Skola bedrivs i fyra utsatta områden i Helsingborg; Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. Målet är att fler barn ska få meningsfull och aktiv fritid genom lek och handbollsträning. Syftet på lång sikt är att minska antalet ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap. Verksamheten innehåller aktiviteter, i form av handbollsskola,  hiphopdans, självförsvarssporter och läxhjälp, 1-2 gånger per vecka för flickor och pojkar i åldern 7-13 år.
OV Handboll och Skola drivs i nära samarbete med OV Helsingborgs ordinarie drygt 1000 barn och ungdomar stora ungdomsverksamhet i vilken målsättningen är att barnen ska integreras.
OV Helsingborg arrangerar också OV Beachhandboll som är världens största handbollsturnering i antal lag. OV Handboll och Skola deltager med ett flertal lag i denna turnering och får på detta sätt träffa barn från andra delar av Helsingborg och Sverige.

Ovbollochskola Handbollsskola för alla 21

Det finns utmaningar för samhället och staden. Men det finns också sätt att ta sig an dem.

OV Handboll och Skola är inne på sitt åttonde år. Verksamheten igångsattes som ett projekt av OV Helsingborg med betydande initialt ekonomiskt stöd från Arvsfonden och bland annat Crafoordska stiftelsen. Det döptes till ”Handbollsskola för alla” men det är egentligen inte handbollen som är poängen här. Det är i stället fråga om en satsning på ungdomar, hälsa och framtid. 500 pojkar och flickor från Helsingborgs mest utsatta områden ges chansen att idrotta tillsammans och umgås över gränserna på en mötesplats som skapar trygghet, glädje och som bygger broar. Precis det som vi alla behöver på vår färd genom livet. Du är varmt välkommen att stötta verksamheten. Du kan hjälpa till att göra skillnad.

Här kommer några kommentarer

Handboll är jätteroligt, jag längtar varje vecka!

Handbollsskolan med träning och läxhjälp har överträffat alla mina förväntningar.

Mitt barnbarn har blivit mycket piggare och gladare!

Mina handbollstränare är jättesnälla!

Läxhjälpen gör stor nytta för våra elever. Barnens föräldrar har märkt stor skillnad och vill ha mer av detta stöd.

Det är imponerande av OV Helsingborg att ta detta samhällsansvar. Jag är övertygad om att effekterna kommer vara mycket positiva.

Jag har blivit mycket bättre på matte!

Det finns fantastiskt mycket bolltalang bland barnen och det känns väldigt bra att få hjälpa till att göra en positiv skillnad.